Visie

Visie op mens zijn

Smiley Kids vindt het van belang dat het kind zich ontwikkelt tot een “goed mens”. Een mens dat eerlijk is, respect toont voor zichzelf, de ander en de omgeving. Een mens dat zijn verantwoordelijkheden kent, die openstaat voor het unieke van ieder individu en sociaal denkend is.

Visie op de ontwikkeling van het kind

Ieder kind wordt geboren als individu, met eigen temperament en persoonlijke kwaliteiten. Smiley Kids biedt ieder kind de ruimte om temperament en kwaliteiten tot ontwikkeling te laten komen. Smiley Kids reikt de kinderen handvatten aan om zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Hierbij verliezen wij het individueel- en groepsbelang niet uit het oog. Wij zullen het kind ondersteunen in zijn gevoelens en emoties en zullen in onze houding laten blijken dat het kind serieus genomen wordt en dat het er mag zijn!

Visie op gezamenlijk opvoeden

Smiley Kids hecht veel waarde aan de opvoeding thuis. Naast onze eigen visie bieden wij u, als ouder, de ruimte om mee te denken en voorkeuren uit te spreken.
Kinderopvang is een zeer verantwoordelijke vorm van dienstverlening. Smiley Kids gaat op professionele wijze om met deze grote verantwoordelijkheid en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan.