Voor- en Vroegschoolse Educatie

Animatie van beren

Doel Voor- en Vroegschoolse Educatie

Het doel van Voor- en Vroegschoolse Educatie is om de ontwikkeling van kinderen uit achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. In Rotterdam komt een kind in aanmerking voor een indicatie voor ‘extra spelen en leren’ als:

  • de ouder die de meeste zorgtaken uitvoert, een opleiding heeft die lager is dan de startkwalificatie (dat is een opleiding mbo 1, lbo/vbo, praktijkonderwijs, vmbo basis of kader of lager);
  • thuis een andere taal wordt gesproken dan het Nederlands én het opleidingsniveau van de ouder die de meeste zorgtaken uitvoert, is mbo 4 of lager;
  • de peuter achterstand heeft die is geconstateerd door de jeugdarts tijdens het consult van 24 maanden of later of door de vve-instelling bij observatie binnen drie maanden na plaatsing of later (achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten op SLO doelen, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).

Op het kinderdagverblijf Smiley Kids wordt op een speelse manier alle ontwikkelingsgebieden extra gestimuleerd door deelname aan de educatieve programma’s. Door middel van een thematisch aanbod, een uitnodigende en gezellig ingerichte ruimte en uitdagende activiteiten stimuleren wij peuters om nieuwe woorden te leren, te spelen met anderen, na te denken, te concentreren, te luisteren en hun motoriek te oefenen.

De VVE-programma’s richten zich op het stimuleren van: taalontwikkeling, de sociaal-emotionele, de cognitieve en motorische ontwikkeling, rekenvaardigheid en ruimtelijk inzicht. De pedagogisch medewerkers van Smiley Kids krijgen hierin extra scholing en begeleiding. Zo zorgen wij ervoor dat alle kinderen een zo goed mogelijke start maken op de basisschool.

Programma

Een VVE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en neemt een aantal dagdelen per week in beslag. Binnen Smiley Kids wordt gewerkt met het volgende VVE programma:

Startblokken

Bij Smiley Kids wordt gewerkt met de methode Startblokken. Startblokken bevat praktijkvoorstellen om de jongste kinderen te ondersteunen en te stimuleren zodat hun kansen op schoolsucces toenemen. De accenten liggen op voorwaarden voor een optimale ontwikkeling (veiligheid, geborgenheid en zelfvertrouwen), op sociale en communicatieve competenties, op taalontwikkeling, beginnende geletterdheid en het leren van Nederlands als tweede taal.

Het programma werkt met betekenisvolle thema’s uit de beleveniswereld van het kind. Kinderen ontwikkelen zich door bepaalde kernactiviteiten uit te voeren, bijvoorbeeld spel-, constructie-, en gespreksactiviteiten, in een uitdagende groepsruimte. De thema’s duren 4-8 weken, de ruimte wordt dusdanig ingericht en er is extra aandacht voor verhaal en kringactiviteiten. Daarnaast is de input van de kinderen erg belangrijk en wordt daar op ingespeeld.

Opvoedingsondersteuning
Voor ouders en opvoeders die behoefte hebben aan opvoedingsondersteuning maken wij altijd tijd vrij. It takes a village to raise a child’ een mooi Afrikaans gezegde! Smiley Kids Kinderdagverblijf wil dat dorp zijn.

Smiley Kids biedt jou graag de best mogelijke ervaring op onze website, hiervoor gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee volgen en verzamelen wij en derde partijen jouw internetgedrag en kunnen wij hierdoor content en/of advertenties laten zien die passen bij jouw interesses. Lees meer in onze privacyverklaring