Kinderopvangtoeslag

Als u gebruikmaakt van kinderopvang kunt u een tegemoetkoming krijgen van de belastingdienst afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u (en eventueel uw toeslagpartner) werkt, studeert, een traject naar werk volgt of een inburgeringscursus dan kunt u in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag.

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de kosten van de kinderopvang en uw inkomen. Bekijk hier de kinderopvangtoeslagtabel. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst. Daar kunt u ook de Kinderopvangtoeslag aanvragen.

Wijzigingen doorgeven

Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie of als uw meer of minder kinderopvang wilt afnemen, dan kunt u deze wijzigingen op de website van de Belastingdienst doorgeven. Om gebruik te maken van het wijzigingsprogramma hebt u een DigiD-inlogcode nodig. U kunt deze direct aanvragen via de website van DigiD.

Wanneer u de kinderopvangtoeslag liever schriftelijk wijzigt, kunt u de BelastingTelefoon (0800-0543) bellen voor een formulier. U dient dan uw burgerservicenummer bij de hand te houden. Voor het wijzigen van de toeslag hebt u verder uw loongegevens nodig (voorlopige aanslag inkomstenbelasting, jaaropgaaf of loonstrookje).

Kinderopvangtoeslag direct overmaken aan Smiley Kids

Smiley Kids heeft een convenant met de Belastingdienst afgesloten. Hiermee is het mogelijk dat de kinderopvangtoeslag rechtstreeks wordt overgemaakt naar Smiley Kids door de Belastingdienst. U hoeft dan alleen uw eigen bijdrage te betalen. Als u dit wilt, kunt u dit aangeven op de website van de belastingdienst. Het voordeel is dat u dan geen bedragen hoeft voor te schieten.

Rechtstreekse uitbetaling kinderopvangtoeslag

Betaalt de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan ons uit? Na het doorgeven van bepaalde wijzigingen stopt het rechtstreeks uitbetalen automatisch.

Wanneer stopt de rechtstreekse uitbetaling? Na het doorgeven van de volgende wijzigingen:

  • het stoppen van de kinderopvangtoeslag;
  • het stoppen van de opvang op een locatie;
  • de start van (extra) opvang bij een andere kinderopvang instelling.

Het rechtstreeks uitbetalen stopt niet als u de volgende wijzigingen doorgeeft:

  • de opvanguren
  • de uurprijs

Wilt u dat de kinderopvangtoeslag weer rechtstreeks aan ons wordt uitbetaald? Ga dan na of de rechtstreekse uitbetaling aan ons is gestopt. Dit kunt u controleren door na 24 uur opnieuw in te loggen in Mijn toeslagen. De rechtstreekse uitbetaling is gestopt als u de wijziging ‘Verzoek stoppen uitbetaling aan kinderopvang’ ziet staan. Onder ‘Administratie’ kunt u doorgeven dat u de kinderopvangtoeslag weer aan ons wilt laten uitbetalen.

Proefberekening toeslagen Direct inschrijven

Waarom Smiley kids

Smiley Kids vindt het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt tot een goed mens. Een mens dat eerlijk is, respect toont voor zichzelf, de ander en de omgeving. Een mens dat zijn verantwoordelijkheden kent, die openstaat voor het unieke van ieder individu en sociaal denkend is.