Pedagogische Beleid

Smiley Kids is een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 – 4 jaar. Wij hebben 4 babygroepen, 4 peutergroepen, een VVE-groep en een 3plus groep. Onze werkwijze is gebaseerd op de pedagogische methoden van Thomas Gordon en Reggio Emilia. In ons Pedagogisch Werkplan leest u meer over onze visie en werkwijze.

In ons kinderdagverblijf bieden wij een gevarieerd, themagericht spel- en activiteitenaanbod. Dit aanbod is gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden en binnen een gestructureerd kader. Wij werken met een vaste dagindeling, duidelijke regels, afspraken en vaste gezichten op de groepen.

Wij bieden kwalitatief goede opvang met als doel een veilige en gezonde omgeving te creëren. Kinderen kunnen hier onbezorgd spelen en zich optimaal ontwikkelen. Ook voor volwassenen die op onze locaties komen, zoals ouders, bezoekers en werknemers bieden wij een veilige (werk)plek aan. In ons Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid leest u wat wij doen om een zo veilig en gezond mogelijk werk-, speel- en leefomgeving te realiseren.

Pedagogisch Werkplan Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Waarom Smiley kids

Smiley Kids vindt het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt tot een goed mens. Een mens dat eerlijk is, respect toont voor zichzelf, de ander en de omgeving. Een mens dat zijn verantwoordelijkheden kent, die openstaat voor het unieke van ieder individu en sociaal denkend is.