Kinderdagverblijf

Vanaf twee maanden is uw baby van harte welkom bij Smiley Kids Kinderdagverblijf. Wij zijn een kinderopvang gevestigd in Rotterdam Zuid. Met onze kinderopvang in Rotterdam Feyenoord richten we ons o.a. op de buurten Zuidplein, Bloemhof, Vreewijk en Hillesluis. Natuurlijk zijn ook de kinderen buiten deze wijken welkom. Bij Smiley Kids kunt u kinderopvang afnemen tot uw kind vier jaar wordt en naar de basisschool gaat.

Ons aanbod binnen het kinderdagverblijf bestaat uit: hele dagopvang, halve dagopvang, vervroegd- en verlengde dagopvang. Smiley Kids is vijf dagen per week geopend van 7:30 tot 18:00 uur. Tijdens de algemeen erkende feestdagen zijn wij gesloten, in de maand december één week en eens in de vijf jaar op bevrijdingsdag.

Pandbeer

Dagopvang

  • Standaard dagopvang
    07:30 – 18:00 uur

Niet op erkende nationale feestdagen.

Gelebeer

Vervroegde opvang

  • Vervroegde opvang
    7:00 – 18:00 uur

Niet op erkende nationale feestdagen.

Bruinebeer

Halve dagopvang

  • Halve dagopvang ochtend
    07:30 – 12:45 uur
  • Halve dagopvang middag 12:45 – 18:00 uur

Niet op erkende nationale feestdagen.

Waarom Smiley kids

Smiley Kids vindt het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt tot een goed mens. Een mens dat eerlijk is, respect toont voor zichzelf, de ander en de omgeving. Een mens dat zijn verantwoordelijkheden kent, die openstaat voor het unieke van ieder individu en sociaal denkend is.

Breng- en ophaaltijden

Brengen voor de hele dagopvang en de halve ochtendopvang
07:30 uur – 09:00 uur  

Ophalen ochtendopvang en brengen middagopvang
12:30 uur – 12:45 uur

Ophalen middagopvang en hele dagopvang
16:00 uur – 18:00 uur 

Tarievenoverzicht Direct inschrijven

Flexibiliteit

Wij bieden u de mogelijkheid tot afname van extra kwartieren tussen 7.00 en 7.30 uur.

Voor het brengen en het ophalen van uw kind hanteren wij vaste tijden. Door vaste tijden aan te houden blijven de wisselingen beperkt. Dit creëert rust en dagritme in de groep. Wel is in overleg met de pedagogisch medewerkster mogelijk uw kind eerder op te halen of later te brengen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Smiley Kids biedt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan. Peuters met een risico op (taal)ontwikkelingsachterstand krijgen tijdens het 14- of 24 maanden consult bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie ‘extra spelen en leren’ (was doelgroepindicatie vve). Ouders kunnen met de indicatie hun peuter (gratis) 8 uren meer naar de voorschool laten gaan. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige spreekt met de ouders over de reden van de indicatie en de voordelen van de voorschool.

Meer over VVE