Kwaliteit

Kwaliteit in de kinderopvang bestaat uit vele facetten

Het belangrijkste aspect van kwaliteit is uiteraard de kinderopvang zelf. Het personeel speelt hierbij een sleutelrol. Daarom zorgt Smiley Kids op de eerste plaats voor een deskundig, pedagogisch gekwalificeerd en enthousiast team. Het team binnen Smiley Kids is zo veel mogelijk samengesteld dat de teamleden elkaar aanvullen en van elkaar leren. Hierbij heeft het personeelsbeleid (aannamebeleid) een voorname functie binnen Smiley Kids.

Met het enthousiaste team van pedagogische medewerkers wordt een sfeer gecreëerd van warmte en veiligheid

Daarnaast staat het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal. De nadruk ligt op het werken volgens het pedagogische beleidsplan dat Smiley Kids hanteert. Dit is vertaald in het pedagogisch werkplan.

Smiley Kids staat voor gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging voor de kinderen

Wij gaan er vanuit dat gezonde voeding en beweging op een positieve wijze bijdrage aan de gezondheid en de ontwikkeling van de kinderen. Door de (assistent)leidinggevende wordt er op toegezien dat er volgens het pedagogisch werkplan wordt gewerkt.

Andere belangrijke kwaliteitsaspecten zijn onder andere het kinderdagverblijf zelf (inrichting, sfeer, de ruimtes), de buitenspeelmogelijkheden, de gebruikte materialen (speelgoed, meubels) en het contact met de ouders.