Klachtenregeling

Klachtenregeling

Hoewel Smiley kids er alles aan doet om de plaatsing en opvang van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen, kan er weleens iets niet gaan zoals u dat wenst. Daarom heeft Smiley kids een interne klachtenregeling. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, tijdig nadat u de gebreken heeft geconstateerd.

Aansluiting ZcKK

Naast onze interne klachtenregeling is Smiley kids eveneens aangesloten bij het ZcKK voor externe klachten.

Wij vinden het prettig als u uw klacht met ons deelt en gaan er vanuit dat wij met elkaar tot een oplossing komen. Ook is het mogelijk uw klacht direct bij een externe klachtencommissie neer te leggen.

Geschillencommissie Kinderopvang

Geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten kunnen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang.