Kernwaarden

Vernieuwend

Wij zijn een laagdrempelige en lerende organisatie. We leren van de kinderen, de ouders, de pedagogisch medewerkers en de omgeving om ons heen.

We laten ons inspireren door verschillende pedagogische visies zoals Reggio Emilia en Thomas Gordon. We bieden de kinderen een fantasierijk programma vol beweging en creativiteit, waar ouders en kinderen naar afloop van de opvangperiode krijgen de kinderen een boek met knutsel mee als aandenken aan Smiley Kids. Smiley Kids KDV werkt met Flexkids waarmee ouders en medewerkers een stem hebben in de ontwikkeling van de organisatie. Deze app maakt kindvolgend werken makkelijker. Op iedere groep is een tablet aanwezig die onze professionals in (digitaal) contact brengt met ouders. Dit biedt ouders de gelegenheid om via Flexkids de activiteiten, dagprogramma’s en individuele rapportages in te zien.

Kortom: We helpen uw kind de beste versie van zichzelf te worden!

Kind op één

Het kind staat bij ons altijd centraal. We geloven in de kracht van het kind. Elk kind heeft van nature alles in zich om zijn talenten te ontwikkelen. Wij zijn er om al die kwaliteiten tot bloei te laten komen. Vanuit die gedachte helpen we uw kind om zich te ontwikkelen tot iemand die vol zelfvertrouwen en gelukkig in de wereld staat. We doen dit door kindvolgend te werken en we kijken en luisteren aandachtig naar elk kind. We sluiten aan bij zijn leefwereld en interesse en hierop wordt ons aanbod afgestemd.

Thema’s ontstaan vanuit een vraag van het kind, een gedachte of gebeurtenis. Door het maken van foto’s en korte teksten documenteren we de activiteiten.

Op de babygroep bieden we een warme, respectvolle verzorging die ondersteund wordt door met de baby te praten. We gaan langzaam en bewust om met de baby en geven ze veel bewegingsvrijheid. Alles op onze locatie staat in het teken van spelen, ontdekken en leren. Samen met u als ouders volgen we uw kind in de verschillende ontwikkelingsgebieden: cognitief, motorisch en sociaal- emotioneel.

Positiviteit

Bij Smiley Kids KDV kiezen we er voor om het kind, elkaar en de samenleving door een roze bril te bekijken. We vergroten uit wat goed gaat en onderzoeken ontwikkelingskansen. Iedereen wordt gezien, erkend en gewaardeerd zoals hij/zij is. Ieder kind is uniek en daarmee bijzonder. Wij zijn een kinderdagverblijf waar iedereen zichzelf mag zijn!

Saamhorigheid

‘It takes a village to raise a child’ een mooi Afrikaans gezegde! Smiley Kids KDV wil dat dorp zijn. Smiley Kids KDV kent haar eigen kracht, maar erkent ook de kracht van anderen. Samen sterk! We doen het samen. Aller eerst met onze pedagogische medewerkers en de ouders. Maar we zijn ook nieuwsgierig naar andere professionals en mensen in de wijk die mee willen bouwen aan de ontwikkeling van ons kinderdagverblijf.