Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

De GGD beoordeelt regelmatig onze locatie op aspecten zoals veiligheid en gezondheid,
accommodatie en inrichting, groepsgrootte en personeel,
ouderinspraak en pedagogisch handelen.

De inspectierapporten van de GGD

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt toezicht gevoerd en waar nodig gehandhaafd. Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang (afgekort: LRK).

Ga naar Landelijk Register Kinderopvang

Wat kunt u raadplegen in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK)?

In het LRK staan alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Een kinderopvangvoorziening is een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang (een gastouder). Ook zijn in het LRK alle kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen te vinden die niet meer zijn geregistreerd.

U kunt diverse gegevens van een kinderopvangvoorziening raadplegen. Bijvoorbeeld adresgegevens, het aantal kindplaatsen dat een kinderopvangvoorziening biedt, inspectierapporten, eventueel opgelegde handhavingsmaatregelen of het unieke registratienummer dat bedoeld is voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.