De wachtlijsten voor de kinderopvang worden steeds langer. Ze zijn sinds het begin van de crisis in 2008 niet meer zo lang geweest.

Dat zeggen ouderorganisatie Boink en brancheorganisatie Kinderopvang zaterdag in het AD.

Volgens Gjalt Jellesma, voorzitter van Boink, komt dat omdat meer kinderen worden aangemeld en er minder pedagogisch medewerkers zijn. “Soms is de wachttijd voor een plek een jaar. Vooral maandag, dinsdag en donderdag zijn drukke dagen”, zegt Jellesma in de krant.

Het wordt bovendien steeds moeilijker om aan geschikte medewerkers te komen omdat de voorwaarden om te werken op een kinderdagverblijf, verder zijn aangescherpt.

In 2019 komt er bovendien meer wetgeving. Dan mag een medewerker in de kinderopvang drie nuljarigen onder zijn hoede hebben, nu zijn dat er nog vier. Een studie van ABN Amro wijst uit dat er vanaf dat moment zeker 2.500 extra werknemers nodig zijn in de sector.

De bank denkt dat de personeelskrapte op den duur wordt doorberekend aan de klant. De prijs van de opvang gaat dan omhoog.

Ook kiezen steeds minder mensen voor het vak van pedagogisch medewerker. “We hebben er last van dat opleidingen studenten hebben geadviseerd niet voor de kinderopvang te kiezen, omdat er de afgelopen jaren geen werk was”, zegt Annemiek de Jong, directeur van SWK Kinderopvang, in de krant.